Wskazówki dla tłumaczy pracujących z uchodźcami

Specyfika pracy oraz zalecenia dla psychologów i terapeutów pracujących z tłumaczami na rzecz osób obcojęzycznych.

Praca poświęcona jest tematyce współpracy psychologów oraz terapeutów
z tłumaczami, a także innych osób pracujących w obszarze zdrowia psychicznego na rzecz osób obcojęzycznych, w tym cudzoziemców oraz uchodźców. Dokument odnosi się do psychologów, ale także do terapeutów, pedagogów oraz wszystkich pracujących w obszarze pomocy psychologicznej.
Przewodnik jest pierwszym w Polsce dokumentem, który odnosi się do powyższego zagadnienia i tak szeroko je obejmuje. Jego stworzenie to próba przyjrzenia się różnym aspektom współpracy pomiędzy psychologami a tłumaczami (poczynając od wzajemnego zrozumienia i komunikacji, poprzez budowę zaufania i przymierza pomiędzy uczestniczącymi, na bezpieczeństwie oraz komforcie każdej ze stron kończąc) z bliższej perspektywy.