PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ w 2022 ROKU

Nadszedł Nowy Rok, więc czas napisać kilka słów o tym, który już minął, czyli 2022. Jakie podjęliśmy działania?