Ostra reakcja na stres (F43.0) – reakcja na wyjątkowy stres fizyczny lub psychiczny u osoby nie przejawiającej uprzednio żadnego zaburzenia psychicznego.

Ostra reakcja na stres ustępuje zazwyczaj w ciągu godzin lub dni.

U pacjentów można zaobserwować
(żaden z objawów nie dominuje przez dłuższy czas)
* początkowy stan „oszołomienia”
* depresję
* lęk
* złość
* rozpacz
* pobudzenie wyłączenie się

Objawy znikają w ciągu kilku godzin, gdy możliwe jest wycofanie pacjenta ze stresującego otoczenia. W przypadku gdy sytuacja stresowa trwa nadal, lub ze względu na swój charakter nie może być odwrócona, objawy zazwyczaj zaczynają ustępować po 24-48 dniach.