PTSD – Zaburzenie stresowe pourazowe (F43.1) – zaburzenie psychiczne będące formą reakcji na skrajnie stresujące wydarzenie (traumę), które przekracza zdolności danej osoby do radzenia sobie i adaptacji.

PTSD może być zdiagnozowane dopiero wtedy, gdy jego symptomy utrzymują się co najmniej przez miesiąc, prowadząc do stanów wyczerpania i dystresu oraz wpływając negatywnie na funkcjonowanie osoby.

Posługując się kryteriami diagnostycznymi ICD-10 aby zdiagnozować PTSD musimy  stwierdzić, że w okresie 6 miesięcy od traumatycznego doświadczenia zostają spełnione wszystkie poniższe kryteria:

  • narażenie na traumatyczną sytuację, czyli wydarzenie, które u prawie każdego człowieka spowodowałoby duże cierpienie;
  • uporczywe wspominanie traumatycznego wydarzenia pod postacią reminiscencji lub koszmarnych snów albo doświadczanie znacznie gorszego samopoczucia w przypadku sytuacji przypominających traumatyczne wydarzenie;
  • unikanie sytuacji kojarzących się z traumą;
  • niezdolność do przypomnienia sobie ważnych elementów stresującego zdarzenia albo występowanie przynajmniej dwóch z następujących objawów:
  • problemy ze snem, 
  • wybuchy gniewu, 
  • problemy z koncentracją, 
  • duża czujność,
  • wzmożona reakcja na bodźce.

Więcej informacji na stronie Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym
http://ptbst.org.pl/co-to-jest-zaburzenie-po-stresie-traumatycznym/