Jeśli chcesz nam podarować sprzęt ratowniczy lub wesprzeć w jakikolwiek inny sposób, skontaktuj się z nami grupa.ngr.r1@gmail.com